Att engagera sig inom ShHoL är ett perfekt tillfälle att lära känna nya människor, knyta kontakter inför framtiden, utvecklas och uppleva saker du aldrig skulle upplevt annars. Det finns flera olika sätt att engagera sig på. Ett alternativ är att söka till sektionsstyrelsen eller till någon av subgrupperna Ped6 och Sholkällan. Utöver dessa alternativ kan man även engagera sig i följande:

KF-ledamot
Som en ledamot i Kårfullmäktige har du en plats i organisationens högst beslutande organ. Där har du störst möjlighet att påverka beslut som rör skolans medlemmar. Kårfullmäktige sammanträder fyra gånger varje år med närvarokrav.

Studentmentor
Som studentmentor får du dels utveckla din egen studieteknik samtidigt som du får knyta kontakt med de nya studenterna på skolan och lära vidare din kunskap.

Phösare
Som Phösare får du en chans att välkomna nya studenter till skolan. Du genomgår en utbildning som sträcker sig över vårterminen och verkar som en fadder för nollorna.