Ordförande

Veronica Thomelius
ordforande@shol.se

Vice Ordförande
Vakant
vice@shol.se

Informationsansvarig

Vakant
info@shol.se

Utbildningsbevakare Fysioterapeut

Hanna Riggo
utbildningsbevakarefysio@shol.se

Utbildningsbevakare Pedagoger

Felix Henricson
utbildningsbevakareped@shol.se

Utbildningsbevakare Sjuksköterska

Felix Henricson
utbildningsbevakarehlv@shol.se

Arbetsmarknadsansvarig
Vakant
arbetsmarknad@shol.se

Studiesocialt Ansvarig

Daniel Carlbom
studiesocial@shol.se

Ekonomiansvarig


Veronica Thomelius
ekonomi@shol.se

Lokalansvarig (sholkällan)


Ester Greek Selin
sholkallan@gmail.com

Sexmästare (ped6)


Gustav Sjödahl
ltuped6@gmail.com