Ordförande


Veronica Thomelius
ordforande@shol.se

Vice Ordförande
Vakant
vice@shol.se

Informationsansvarig


Madeleine Eriksson
info@shol.se

Utbildningsbevakare Fysioterapeut
Hanna Riggo
utbildningsbevakarefysio@shol.se

Utbildningsbevakare Pedagoger


Felix Henricson
utbildningsbevakareped@shol.se

Utbildningsbevakare Sjuksköterska


Felix Henricson
utbildningsbevakarehlv@shol.se

Arbetsmarknadsansvarig
Vakant
arbetsmarknad@shol.se

Studiesocialt Ansvarig


Daniel Carlbom
studiesocial@shol.se

Ekonomiansvarig


Veronica Thomelius
ekonomi@shol.se

Lokalansvarig (sholkällan)


Ester Greek Selin
sholkallan@gmail.com

Sexmästare (ped6)


Gustav Sjödahl
ltuped6@gmail.com