Ordförande

Veronica Thomelius
ordforande@shol.se

 

Vice Ordförande
Vakant
vice@shol.se

 

Informationsansvarig

Vakant
info@shol.se

 

Utbildningsbevakare Fysioterapeut

Hanna Riggo
utbildningsbevakarefysio@shol.se

 

Utbildningsbevakare Pedagoger

Felix Henricson
utbildningsbevakareped@shol.se

 

Utbildningsbevakare Sjuksköterska

Felix Henricson
utbildningsbevakarehlv@shol.se

 

Arbetsmarknadsansvarig
Vakant
arbetsmarknad@shol.se

 

Studiesocialt Ansvarig

Vakant
studiesocial@shol.se

Ekonomiansvarig

Veronica Thomelius
ekonomi@shol.se

 

Lokalansvarig (sholkällan)


Ester Greek Selin
sholkallan@gmail.com

 

Sexmästare (ped6)


Gustav Sjödahl
ltuped6@gmail.com