Vi arbetar för att studenterna ska få så bra kontakt med arbetsmarknaden som möjligt.
Detta gör vi genom olika föreläsningar, events och event där representanter från företag, näringslivet, föreningar och organisationer är inbjudna.

Vill ni som företag komma i kontakt med våra medlemmar? Vill ni marknadsföra er gentemot studenter? Kontakta oss.