Sexmästeriet under SHoL
Ett sexmästeri är inom den svenska universitets- och högskolevärlden en studentförening eller grupp med ansvar för att anordna fester åt medstudenterna. Sexmästeriet är underordnat en studentsektion. Ordet kommer av det äldre svenska ordet sexa för fest, jämför svensexa.

Vårt sexmästeri heter Ped6 och drivs av engagerade studenter. Dessa jobbar för att ni ska få en så rolig studietid som möjligt under de åren ni spenderar på campus. De anordnar massvis med olika evenemang under året. Är ni intresserade av att veta ännu mer om föreningen och se vad de sysslar med just nu så finns dem på facebook.