SHoL’s utbildningsbevakare arbetar hela tiden för att studenterna ska ha den bästa studietiden som är möjlig. Sektionen har tre stycken utbildningsbevakare som ansvarar för olika program. Deras uppgift är att finnas där för studenterna och förmedla åsikter och idéer från dem till lärarna. Efter varje läsperiod har utbildningsbevakarna tillsammans med sina programråd ett möte där de snabbt diskuterar vad som har hänt under perioden, men framför allt hur programmen och kurserna är utformade. Om du som student har åsikter om hur din utbildning är utformad eller har några funderingar kring någon lärare, tveka inte att kontakta din utbildningsbevakare!