Vi är SHoL – Sketionen för Hälsa och Lärande 

Vi är en av fem sektioner inom Luleå Studentkår.

SHoL är både den nyaste och den största sektionen under Luleå Studentkår. 2013 var året som två separata sektioner valde att gå samman och bilda Sektionen för Hälsa och Lärande. Hösten 2015 fastställdes stadgarna på årstämman och SHoL var därmed grundat.

SHoL vilar på fyra stycken grundpelare. Nummer ett, som även är det viktigaste, är utbildningsbevakning för våra medlemmar. Det vill säga att vi stöttar våra studenter i frågor rörande utbildningen gentemot institutionerna KKL och HLV. Nummer två är studiemiljö. Vi jobbar aktivt för att våra medlemmar ska ha en så trivsam, ergonomisk och givande studiemiljö som möjligt. Det kan vara allt ifrån att få fler microvågsugnar till microlanden till fler eluttag i klassrummen. Pelare nummer tre är det studiesociala. Vi jobbar aktivt för att studenterna ska få en chans att knyta viktiga framtida kontakter och ha roligt under sin utbildning. Våra subgrupper Ped6 och Sholkällan anordnar flera roliga event under året. Sista pelaren är arbetsmarknadsbevakning. Vi kämpar för att studenterna ska ha en attraktiv arbetsmarknad att se fram emot efter studietiden samt ha möjlighet att få kontakt med möjliga framtida arbetsgivare.

Genom att bli medlem i Luleå Studentkår blir du automatiskt medlem hos oss.